องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์