หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชนกัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
นางสาวปราณีต เลิศสงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชนกัน
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการชุมชนแบบยุติธรรม
เป็นผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่ประชาชน
1
2
3
 
 
 
 
   
 
สำนักงานปลัด
   
  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการ ประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์งานจัด ทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติ งานงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
   
 
กองคลัง
  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษี เงินได้ และการนำส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดทำงบ และงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
   
 
กองช่าง
  ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน, สะพาน, แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่า ใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
   
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
- งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
- งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
- งานประเมินการควบคุมภายในและการประเมินด้านอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจ
- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตรวจนิเทศให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นที่จำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
- งานบริการข้อมูล สถิติแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-009-664 โทรสาร : 056-009-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
จำนวนผู้เข้าชม 21,721,836 เริ่มนับ 30 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10