หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (โรงเรียนในตำบลเขาชนกัน จำนวน ๕ โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาชนกัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว ประจำเดืือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุกรองน้ำและวัสดุไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่ ๑๕ บ้านเนินสว่าง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างบ่อทิ้งตะกอนระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสายทอง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากหอสูงประปา ( ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก ) หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างฐานรากหอถังระบบประปา ขนาด ๑๒ ลบ.ม. หมู่ที่ ๕ บ้านเนินใหม่ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 134