หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อของรางวัลเด็กในการเล่นกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๓๖๘๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกองช่าง หมายเลขทะเบียน กพ ๘๓๒๘ นครสวรรค์ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองกระทุ่ม (แยกบ้านนางวันดี คำอ่อน ถึงบ้านยายละมุด วงษ์ภาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถขุดดินตีนตะขาบ (แบ็คโฮ) หมายเลขทะเบียน ตค ๔๐๗๒ นครสวรรค์ ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาชนกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12