หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2564รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุง โรงเรียนภายในตำบลเขาชนกัน ๕ โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2564รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๖ บ้านทรัพย์มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34