หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๑๒ บ้านตลุกข่อยน้ำใต้(สายไปวัดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๔ บ้านใหม่พัฒนา(ซอยโกดังผู้ใหญ่ถนอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๓๖๘๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุก ๖ ล้อ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๕๒๘ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์สำนักปลัด ทะเบียน กฉ ๑๔๒๗ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๓๖๘๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22