หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อสารเคมีเมทริน โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเขาชนกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น เพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเนินสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง มาดำเนินการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุมใหญ่) อบต.เขาชนกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนให้แก่ประชาชนตำบลเขาชนกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำหนังสือคู่มือการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตามโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนให้แก่ประชาชนตำบลเขาชนกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27