หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
นางสาวประณีต เลิศสงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชนกัน
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการชุมชนแบบยุติธรรม
เป็นผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่ประชาชน
1
2
3
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง หมู่บ้านต้นแบบปลอดถังขยะและถนนในหมู่บ้านปลอดถังขยะ ประจำปี ๒๕๖๓  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
เรื่อง หมู่บ้านต้นแบบปลอดถังขยะและถนนในหมู่บ้านปลอดถังขยะ ประจำปี ๒๕๖๓
ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ลงมติเห็นด้วยกับแผ่นแม่บท การ บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บท การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๖o) และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้เร่งรัตมอบหมาย ให้ กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 6 ปี โดยใช้หลักการ ๓Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณ การเกิดขยะมูลฝอย ในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ %
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันได้จัดทำแนวทางตามแผนงาน การปฏิบัติงานด้านบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด” ระดับท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น การลดและคัตแยกขยะมูล ฝอย ณ แหล่งกำเนิด และจัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ ๓RS และหลักการ ประชารัฐ ดังนั้น เพื่อเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด” บรรลุ วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันจึงขอประกาศ ให้
หมู่ ๑๖ บ้านทรัพย์มาก เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะและถนนในหมู่บ้านปลอดถังขยะ
หมู่ ๑๗ บ้านหนองกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะและถนนในหมู่บ้านปลอดถังขยะ
หมู่ ๒ บ้านบุ่งผักกาด เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะและถนนในหมู่บ้านปลอดถังขยะ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

https://www.facebook.com/khaochonkan.go.th/posts/2691880717732228

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 16.46 น. โดย คุณ สาธิต อมฤทธิ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-009-664 โทรสาร : 056-009-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
จำนวนผู้เข้าชม 5,141,051 เริ่มนับ 30 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10