หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชนกัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
นางสาวปราณีต เลิศสงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชนกัน
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการชุมชนแบบยุติธรรม
เป็นผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่ประชาชน
1
2
3
 
 
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว ประจำปีการศึกษา 2566  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
เรื่อง   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว ประจำปีการศึกษา 2566
                 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา  2566 (ภาคเรียนที่ 2/2566)  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.1  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
    1.2  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  2  ปีขึ้นไป
    1.3  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ  โรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็น  อุปสรรคต่อการเรียน
2.  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
    2.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
    2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
    2.3  สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
    2.4  รูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป    (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน)                                                                                                                          
    2 .5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ และต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันเห็นว่าควรจะให้แนบใบรับรองแพทย์ตามสมควร กรณีมีโรคประจำตัว
3.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร
    3.1   ติดต่อขอรับการสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันตั้งแต่          
    วันที่ 16 ตุลาคม  2566 อย่างช้า ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ในวันและ เวลาราชการ
4.  วันมอบตัว
    ผู้ที่ได้รับการสมัครเข้าเรียนพร้อมผู้ปกครอง ให้มอบตัวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เป็นต้นไป
5.  มีอุปกรณ์การเรียน อาหาร /นม/ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา                                                                                                                                
6.  อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้
     - เวลา 09.30 น.                           อาหารเสริม (นม)
     - เวลา 10.40 - 11.00 น.                 อาหารกลางวัน (เที่ยง)
     - เวลา 11.00 น.                         อาหารเสริม (ผลไม้)
7.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
    7.1  ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแจ้งครูผู้ดูแลเด็กทราบและลงชื่อทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาต ให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
    7.2  การรับและส่งนักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันจะมีรถบริการรับ-ส่งให้ถึงที่ ผู้ปกครอง จะต้องส่งเด็กขึ้นรถและรับเด็ก  ตามจุดที่กำหนด ทั้งนี้หากไม่สามารถรับ-ส่งเด็กได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งกับครูผู้ดูแลเด็กทราบล่วงหน้า                                                              
    7.3  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
    7.4  ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
    7.5  ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืน และเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
    7.6  หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมาย ล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
8.  การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน จะดำเนินงานตามระเบียบ อันพึงมีของทางราชการ
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                            ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2566 เวลา 13.28 น. โดย คุณ สาธิต อมฤทธิ์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-009-664 โทรสาร : 056-009-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
จำนวนผู้เข้าชม 21,807,339 เริ่มนับ 30 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10