หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
[ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับตามแผนงาน [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2-ประจำปีงบประมาณ-2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายไตรมาส [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2