หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานธุรกรรมเบิกจ่ายเงิน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการเก็บขยะ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินประกันรายได้ผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินเบี้ยความพิการ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
เจตจำนงค์ผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพํฒนาบุคลากร (2561-2563) [ 16 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2