หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรณณรงค์ไม่ใช้โฟมทำกระทง [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง รณรงค์กฐินปลอดขยะ [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง รณณรงค์ลดการเล่นดอกไม้ไฟและโคมลอยในเทศกาลวันลอยกระทงและปีใหม่ [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๒๔ ๒๕๒๖ [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานธุรกรรมเบิกจ่ายเงิน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการเก็บขยะ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินประกันรายได้ผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่องานขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2