หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชนกัน
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการชุมชนแบบยุติธรรม
เป็นผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่ประชาชน
1
2
3
 
 
 
 
 
ชาวตำบลเขาชนกันมีสภาพความเป็นอยู่แบบชาวชนบท มีการสร้าง บ้านเรือนแบบรวมกันเป็นชุมชนและกระจายไปยังทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ ชาวเขาชนกันยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และมีการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อตำบลและหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
ในเขตตำบลเขาชนกัน มีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว  
ร.ร.บ้านตลุกข่อยน้ำ  
ร.ร.บ้านเนินใหม่  
ร.ร.บ้านวังชุมพร  
ร.ร.บ้านทุ่งรวงทอง  
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มีจำนวน 17 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน มีจำนวน 1 แห่ง
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลเขาชนกัน นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานทางศาสนา ดังนี้
ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 18 แห่ง
วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
วัดสีมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
วัดวิสิกวิทยาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ไตรรัตนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 17
โพธิ์ทองพรน้ำทิพย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17
หนองปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
คลองสายทองพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
เทพสวรรค์สีมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
เนินไหม่สิทธิมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
กลางพรมฉิมพลี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
เขาวังชุมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
หนองไผ่ไทรงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
บ้านด่านพัฒน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
ทรัพย์มากเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 16
ทุ่งรวงทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
เทพสถาพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
โพธิ์งามสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
ในเขตตำบลเขาชนกัน ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายที่จัดขั้นโดยตรง ประชาชน ส่วนใหญ่ใช้สนามวัด และสนามโรงเรียนใกล้บ้าน รวมถึงลานกีฬาประจำหมู่บ้านไว้ออกกำลังกาย ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มวัยรุ่น ส่วนกีฬาที่เล่นจะเป็นประเภท ฟุตบอล ตะกร้อ และเต้นแอโรบิค ซึ่งในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน จะร่วมกับผู้นำชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาตำบลเป็นประจำทุกๆ ปี จำนวนสถานพยาบาล
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
สถานีอนามัยบ้านตลุกข่อยน้ำ
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
 
 
ในเขตตำบลเขาชนกัน มีสถานสังคมสงเคราะห์ คือ ศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ดำเนินการให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการในตำบล
 
 
สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 7)
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 6)
ศูนย์อปพร. สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
ป้อมยาม จำนวน 17 แห่ง
ในเขตตำบลเขาชนกัน เป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากยาเสพติดเนื่องจากมีการปราบปรามและคนในหมู่บ้านช่วยกันอย่างจริงจังทำให้ ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าหมดไปปัญหาคดี ต่าง ๆ ก็เบาบางลง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่ง ป้องกันและปราบปราม รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชนให้เป็นตำบลปลอดจากยาเสพติดแบบยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-009-664 โทรสาร : 056-009-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
จำนวนผู้เข้าชม 14,595,627 เริ่มนับ 30 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10