หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
นางสาวประณีต เลิศสงคราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชนกัน
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการชุมชนแบบยุติธรรม
เป็นผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่ประชาชน
1
2
3
 
 
 
 
 
ชาวตำบลเขาชนกันมีสภาพความเป็นอยู่แบบชาวชนบท มีการสร้าง บ้านเรือนแบบรวมกันเป็นชุมชนและกระจายไปยังทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ ชาวเขาชนกันยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และมีการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อตำบลและหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
ในเขตตำบลเขาชนกัน มีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว  
ร.ร.บ้านตลุกข่อยน้ำ  
ร.ร.บ้านเนินใหม่  
ร.ร.บ้านวังชุมพร  
ร.ร.บ้านทุ่งรวงทอง  
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มีจำนวน 17 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน มีจำนวน 1 แห่ง
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลเขาชนกัน นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานทางศาสนา ดังนี้
ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 18 แห่ง
วัดวังน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
วัดสีมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
วัดวิสิกวิทยาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ไตรรัตนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 17
โพธิ์ทองพรน้ำทิพย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17
หนองปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
คลองสายทองพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
เทพสวรรค์สีมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
เนินไหม่สิทธิมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
กลางพรมฉิมพลี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
เขาวังชุมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
หนองไผ่ไทรงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
บ้านด่านพัฒน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
ทรัพย์มากเจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 16
ทุ่งรวงทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
เทพสถาพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
โพธิ์งามสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
ในเขตตำบลเขาชนกัน ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายที่จัดขั้นโดยตรง ประชาชน ส่วนใหญ่ใช้สนามวัด และสนามโรงเรียนใกล้บ้าน รวมถึงลานกีฬาประจำหมู่บ้านไว้ออกกำลังกาย ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มวัยรุ่น ส่วนกีฬาที่เล่นจะเป็นประเภท ฟุตบอล ตะกร้อ และเต้นแอโรบิค ซึ่งในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน จะร่วมกับผู้นำชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาตำบลเป็นประจำทุกๆ ปี จำนวนสถานพยาบาล
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
สถานีอนามัยบ้านตลุกข่อยน้ำ
สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
 
 
ในเขตตำบลเขาชนกัน มีสถานสังคมสงเคราะห์ คือ ศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ดำเนินการให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการในตำบล
 
 
สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 7)
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 6)
ศูนย์อปพร. สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
ป้อมยาม จำนวน 17 แห่ง
ในเขตตำบลเขาชนกัน เป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากยาเสพติดเนื่องจากมีการปราบปรามและคนในหมู่บ้านช่วยกันอย่างจริงจังทำให้ ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าหมดไปปัญหาคดี ต่าง ๆ ก็เบาบางลง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่ง ป้องกันและปราบปราม รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชนให้เป็นตำบลปลอดจากยาเสพติดแบบยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-009-664 โทรสาร : 056-009-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
จำนวนผู้เข้าชม 13,178,363 เริ่มนับ 30 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10