หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชนกัน
อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริการชุมชนแบบยุติธรรม
เป็นผู้นำด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่ประชาชน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
       
    สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้มีการพัฒนาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างอาชีพ และหารายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะจะส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านนำระบบการบริหาร การจัดการที่มีมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน
    สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การสร้างงานให้แก่ชุมชน กำหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ สร้างบริการ คุณภาพที่มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
    โครงการอินเตอร์เนตตำบล เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
    การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาคม มุ่งเน้นให้ชาวบ้านได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบการบริหารการพัฒนา พื้นที่ และมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ
    ส่งเสริมการลงทุนที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่โดยพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุนด้านต่าง ๆ
 
 
 
 
 
       
   
       
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้ การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและการปราบปามป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
    การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
    การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการใช้เวทีประชาคมเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
    การปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาในสังคมโครงการกำหนดการศึกษาของเยาวชน ประชาชน ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียบกับคนในสังคม
    การส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการโดยการให้ความรู้การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
    การสาธารณสุขและการประกันสุขภาพทั่วหน้า โดยการป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
 
 
 
 
 
       
   
       
    การพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตร
    การพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการปรับคุณภาพสินค้า บริการและราคาให้ดีและเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-009-664 โทรสาร : 056-009-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
จำนวนผู้เข้าชม 14,597,831 เริ่มนับ 30 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10